Urząd Gminy / Municipal Office
Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
Godziny urzędowania/Office hours:
poniedziałek/monday, środa/wednesday, czwartek/thursday 7.30 - 15.30 /wtorek/tuesday 7.30 - 17.00/piątek/friday 7.30 - 14.00
Telefony/Phone numbers: (52) 33 249 69; 33 249 70; fax: (52) 33 249 74

WÓJT/MAYOR - mgr Dorota Krezymon

SEKRETARZ / SECRETARY - Ewa Dłużyńska
telefon komórkowy/phone number: (+48) 531-473-551
 

REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO  / ECONOMIC DEVELOPMENT REFERENCE

Krystian Żłobiński, telefon komórkowy/phone number: (+48) 531-473-951
Anna Ośko, telefon komórkowy/phone number: (+48) 531-474-268

ENGLISH-SPEAKING EMPLOYEE - Justyna Piwowarczyk, telefon komórkowy/phone number: (+48) 531-473-671

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.