Urząd Gminy w Dragaczu
   Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

 
                                 Kontakt telefoniczny

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
(052) 33-24-972
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (052) 33-06-125, 33-06-126 
Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie (052) 33-24-867
Gminna Biblioteka Publiczna w Dragaczu (052) 33-25-118
Bank Spółdzielczy (052) 33-24-946, 33-24-947
Gminna Przychodnia Zdrowia w Dolnej Grupie (052) 33-25-629
Apteka "Sonia" w Dolnej Grupie (052) 33-25-095
Oczyszczalnia ścieków w Dolnej Grupie (052) 33-24-949
Hydrofornia (052) 33-25-871
Posterunek Policji w Górnej Grupie (052) 33-32-620 do 624
Straż Pożarna w Górnej Grupie (052) 33 -5-666
Związek Wałowy - Spółka Wodna (052) 33-25-160
Poczta (052) 33-25-500

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.