WÓJT GMINY DRAGACZ INFORMUJE MIESZKAŃCÓW

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości na telefon komórkowy z informacjami o:

  • zagrożeniach takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, skażenia, katastrofy
  • konieczność ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
  • awariach: wody, prądu, gazu

Wybierz serwis informacyjny Ostrzeżenia i zagrożenia

  • imprezach kulturalnych i sportowych
  • terminach płatności podatków i opłat lokalnych
  • innych wydarzeniach na terenie gminy

Wybierz serwis informacyjny Informacje Gminne

....lub z informacjami dotyczącymi Państwa sołectwa

Wybierz serwis informacyjny Twojego sołectwa

 

Wójt Gminy Dragacz zachęca do bezpłatnej rejestracji w wielu serwisach informacyjnych  - zapewni to Państwu dostęp do najważniejszych informacji gminnych.

REJESTRACJA

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego dostępnego na www.sisms.pl lub wyślij SMS

1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112

2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA

3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem

4. Jeśli chcesz się wypisac z serwisu wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 100 112 lub skorzystaj z formularza on-line dostępnego na www.sisms.pl w zakładce ZMIANA USTAWIEŃ REJESTRACJI W SISMS

Serwisy informacyjne

Kody

rejestrujące

Kody

wyrejestrowujące

Sołectwo Bratwin                               Tak.csw021 Nie.csw021
Sołectwo Dolna Grupa Tak.csw022 Nie.csw022
 Sołectwo Dragacz  Tak.csw023 Nie.csw023
 Sołectwo Fletnowo  Tak.csw024 Nie.csw024
 Sołectwo Górna Grupa  Tak.csw025 Nie.csw025
 Sołectwo Grupa  Tak.csw026 Nie.csw026
 Sołectwo Grupa Osiedle  Tak.csw027 Nie.csw027
 Sołectwo Michale  Tak.csw028 Nie.csw028
 Sołectwo Mniszek  Tak.csw029 Nie.csw029
 Sołectwo Wielki Lubień  Tak.csw0210 Nie.csw0210
 Sołectwo Wielkie Stwolno  Tak.csw0211 Nie.csw0211
 Sołectwo Wielkie Zajączkowo              Tak.csw0212 Nie.csw0212
 Ostrzeżenie i zagrożenia                  Tak.csw0213 Nie.csw0213
 Informacje Gminne  Tak.csw0214 Nie.csw0214

                                                                                        Zawarta w kodzie znak ,,0'' jest cyfrą  ,,zero''

 

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.

 

Aby korzystać z systemu należy zaakceptować Regulamin dostępny na stronie www.sisms.pl/regulaminy. W treści SMS-a powinien być wpisany tylko kod jednego serwisu.

 

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Gminą Dragacz.

 

Ulotka informacyjna: Ulotka

 

 


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.