Dragacz 7A
86-134 Dragacz
Dyrektor Karolina Kuchta
tel. (52) 33 249 69 wew. 151
        (52) 33 249 72

www.sapo.biposwiata.pl

sapodragacz@pro.onet.pl

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015: Informacja.pdf

 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez samorządy gminne i te, których zakładanie i prowadzenie jest zadaniem własnym gmin wg stanu na dzień 10 września 2007.

1. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie.
 
Przedszkole w Górnej Grupie
Dyrektor: Mariola Michalska
Adres: ul. Świecka 9; 86-134 Dragacz
Telefon: (052) 33 25 612
E-mail: psggmm@poczta.fm
 
2. Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu.
 
                                                                                        Gimnazjum w Michalu
Dyrektor: Honorata Muszyńska-Puzio
Adres: Michale 101 A; 86-134 Dragacz
Telefon: (052) 33 25 179
Fax: (052) 33 25 179
E-mail: honorata.gimnazjum@op.pl
Strona: http://gimmich.w.interia.pl
 
3. Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.
 
                                                                                       Szkoła Podstawowa w Grupie
Dyrektor: Piotr Kowalski 
Adres: ul. Szkolna 2; 86-134 Dragacz
Telefon: (052) 33 25 528
Fax: (052) 33 25 928
E-mail: sekretariat.grupaszkola@wp.pl ; szkola16puw@wp.pl
Strona: http://www.spgrupa.republika.pl
 
4. Szkoła Podstawowa w Dragaczu.
 
                                                                                        Szkoła Podstawowa w Dragaczu
 
Dyrektor: Mariola Konopińska
Adres: Dragacz 60 A; 86-134 Dragacz
Telefon: (052) 33 25 187
E-mail: drag2066@wp.pl
 
5. Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Grupie z placówką w Bratwinie.
Kierownik: Agata Fokt-Bardzel
Adres: Bratwin 26; 86-134 Dragacz
Telefon: (052) 33 25 621
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.