Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
Dolna Grupa, ul. Akacjowa 1, 86-134 Dragacz
tel. 52 33 256 29 / 52 33 249 35
e-mail: przychodniadragacz@poczta.onet.eu
biuro21@onet.eu
Rejestracja ogólna: 52 33 256 29
Rejestracja ginekologiczna: 604 149 505

Podstawą działalności Przychodni jest:

  1. Kompleksowe udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, mającej na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób oraz zapobieganie lub organizowanie niepełnosprawności.
  2. Kompleksowe udzielanie świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.
  3. Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. porad ginekologiczno – położniczych.Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Codziennie po godzinie 18:00 i w dni wolne (soboty, niedziele i święta) oraz w nagłych przypadkach całodobową opiekę medyczną sprawuje Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu oraz Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu.

Rejestracja: telefoniczna, osobista oraz przez osoby trzecie, rozpoczyna się od godz. 8:00. Proszę pamiętać, że personel rejestracji dokłada wszelkich starań, by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy dzwoniących oraz oczekujących przy ladzie rejestracyjnej.
Osoby, które nagle zachorowały i potrzebują natychmiastowej pomocy (wysoka gorączka, nagłe pogorszenie stanu zdrowia) przyjmowane są w dniu zgłoszenia niezależnie od ilości dostępnych miejsc.

Podstawowy personel medyczny przychodni to:

lek. med. Teresa Maj przyjmuje: wtorki, czwartki od 8:00 , w poniedziałki, środy i piątki
od godziny 12:00
lek. med. Barbara Krawczyk – Chromińska przyjmuje: poniedziałki, środy i piątki od godz.8:00, w pozostałe dni od godz 12:00
lekarze pediatrzy:
lek. med. Zbigniew Kloska przyjmuje: wtorki i piętki od godz.16:00 do godz.18:00
lek. med. Małgorzata Konieczka szczepienia i bilanse dzieci: wtorki od godz.9:00 do godz.15:00
lek. med. Ewa Migdalska przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 14:00 do godz.17:00

lek. stomatolog Jarosław Radziejewski przyjmuje od poniedziałku do środy od godz. 8:00,
lek. stomatolog Ewa Taraszewska przyjmuje w środy i czwartki od godz. 14:00,

lek. ginekolog- położnik – Tomasz Taraszewski przyjmuje w poniedziałki i środy od godz. 14:00,
lek. ginekolog – Michał Szolginia przyjmuje w piątki od godz. 9:00,
Dodatkowo w ramach profilaktyki Przychodnia ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie laryngologii, neurologii, endokrynologii, ginekologii i profilaktyki CHUK.

lek. laryngolog –Piotr Glamowski przyjmuje w wyznaczone przez siebie wtorki od godz. 14:00,
lek. neurolog – Aleksandra Wiatr przyjmuje w wyznaczone przez siebie wtorki od godz. 14:30,
lek. endokrynolog –Maciej Gross przyjmuje w wyznaczone przez siebie czwartki od godz. 13:30 ,

Krew oraz inne materiały do badań laboratoryjnych pobieramy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 10:00 bez konieczności rejestracji.
Badania EKG przeprowadzane są codziennie.
Badanie USG – ginekologiczne przeprowadzane są w poniedziałki, środy i piątki.

Wizyty domowe odbywają się na bieżąco (tzn. codziennie) przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Samochód służbowy wykorzystywany jest w celach:

  1. wyjazdy w teren do chorych z pielęgniarkami środowiskowo -rodzinnymi (opatrunki, iniekcje, edukacja)
  2. patronaże u noworodków prowadzone przez położną,
  3. przewóz chorych wymagających natychmiastowego leczenia szpitalnego lub konsultacji w poradni specjalistycznej w pozycji siedzącej,
  4. pobór materiału biologicznego u chorych na zlecenie lekarza
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.