Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych w 2011 roku

Ogółem 7145

Mężczyźni 3577

- w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat – 752 osoby)

- w wieku produkcyjnym (18-64lata – 2525 osób)

- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 64rż – 300 osób)

 

Kobiety 3568

- w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat – 734 osoby)

- w wieku produkcyjnym (18-64lata – 2197 osób)

- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 64rż – 637 osób)

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.