W tym dziale zawarte są informacje związane z gospodarką w regionie, poziomie zatrudnienia oraz informacje na temat innowacyjności gospodarki.

Gopsodarka:

Plik 1

Plik 2

 

Innowacyjnoścć:

Plik

 

Poziom zatrudnienia:

Plik

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.