Podstawowy układ drogowy w gminie stanowią drogi krajowe Nr 91 i Nr 16. Droga krajowa Nr 91 przebiega z kierunku miasta Świecia przez miasto Nowe i dalej do Gdańska. W miejscowości Dolna Grupa odchodzi od niej droga krajowa Nr 16, która przez Grudziądz, a następnie Olsztyn, prowadzi do Augustowa. Przez gminę przebiega Autostrada A1 – węzeł Nowe Marzy. Gminę Dragacz przecina międzyregionalny szlak kolejowy relacji Działdowo – Chojnice. Miejscowość Dragacz, siedziba gminy, położona jest w odległości ok. 75 km od Bydgoszczy i Torunia. 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.