Kościół w Wielkim Lubieniu
Parafia św. Jakuba Apostoła
Wielki Lubień 14
86-134 Dragacz
tel.: 52 332 51 81
e-mail: pwlubien@diecezja-pelplin.pl

Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z 1398 roku. Obecny kościół powstał około 1682 roku i jest najstarszym zabytkiem na terenie gminy. Świątynia zbudowana jest na rzucie prostokąta z układem trójnawowym oraz wydzielonym prezbiterium. Ta murowana z cegły, otynkowana świątynia nakryta jest drewnianym sklepieniem kolebkowym z XIX w. Bardzo bogate jest również wyposażenie. Barokowy ołtarz główny pochodzi z XVIII w. zawiera św. Piotra i Pawła. Świątynia często niszczona była przez wylewy Wisły, świadczy o tym tabliczka upamiętniająca stan Wisły z powodzi z marca 1855 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego.

Kościół w Górnej Grupie
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Górna Grupa
ul. Świecka 4
86 – 134 Dragacz
tel. 52 332 56 14
www.parafia-gg.werbisci.pl
e-mail: parafia.gg@gmail.com

Kościół w stylu modernistycznym wzniesiony w latach 20. XX w. W prezbiterium zachowane oryginalne witraże projektu W. Ritterbacha z Kolonii, wykonane przez F. Müllera z Quedlinburga.
Początki parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie leżącej w diecezji chełmińskiej, dekanat Nowe nad Wisłą, sięgają 1923 roku. W 1923 r. misjonarze Słowa Bożego nabyli w Górnej Grupie, za pośrednictwa Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu, spalony pałac wraz z przyległym parkiem, który należał do dalekiej rodziny byłego kanclerza księcia Otto Bismarcka. Do tego dołączono jeszcze część gruntów i zabudowań rozparcelowanego majątku. Na tę posiadłość reflektował równocześnie ówczesny Minister Wojny, gen. Kazimierz Sosnkowski. Rozwój duszpasterstwa w Górnej Grupie z zainteresowaniem obserwował ks. bp Stanisław Okoniewski, ówczesny ordynariusz diecezji chełmińskiej. W sierpniu 1933 r. przysłał on do Górnej Grupy wikariusza generalnego, ks. Kurowskiego, by do końca załatwić sprawy związane z budową kościoła parafialnego i plebanii. Dekretem Kurii Biskupiej w Pelplinie z dnia 23 grudnia 1933 r. powstała parafia w Górnej Grupie. Dekret ten zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 1934. Pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Bernard Burdyn.
Poniżej link do Narodowego Archiwum Cyfrowego, jest tam zdjęcie kościoła z lat 30. XX w.
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/103851/

Klasztor w Górnej Grupie
Górna Grupa
ul. Klasztorna 4
86-134 Dragacz
tel. 52 330 63 00
www. werbisci-gornagrupa.prv.pl
e-mail: svd.g.grupa@neostrada.pl

Już w XVI w. istniał w tym miejscu folwark, a sama miejscowość Górna Grupa była wsią folwarczną. Przez wieki związana była z rodem Konarskich. W okresie zaboru folwark dział dalej jako własność pruskich junkrów.
Misjonarze werbiści od początku swojej działalności na ziemiach polskich poszukiwali miejsca na założenie wspólnoty na Pomorzu. W czerwcu 1923 roku zakupili ziemię w wiosce Górna Grupa, niedaleko Grudziądza, a wraz z nią – trzypiętrowy pałacyk należący do siostry Ottona von Bismarcka, premiera Prus i kanclerza Rzeszy. W trakcie budowy powstało tu gimnazjum, czyli niższe seminarium zakonne, którego rozwój przerwała II wojna światowa. Zaraz po wojnie reaktywowano tu niższe seminarium, które w 1952 roku ówczesne władze państwowe zlikwidowały, czyniąc z niego szpital psychiatryczny. W nocy z 31 października na 1 listopada 1980 r. wybuchł pożar, w którym 55 pacjentów straciło życie w płomieniach. Wydarzenie było inspiracją dla piosenki Jacka Kaczmarskiego, pt. „A my nie chcemy uciekać stąd”
Piosenka dostępna na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R-7cWBBUedg
Gmach zaczęto odbudowywać w 1985 r. W ramach porozumienia między państwem a kościołem w 1990 r. budynek zwrócono werbistom. Już po kilku miesiącach utworzono tu pierwszy człon Misyjnego Seminarium Duchownego, czyli Postulat. Dom stał się ponownie siedzibą przełożonego Polskiej Prowincji Werbistów. Obecnie znajdują tu schronienie chorzy i zasłużeni współbracia, zwłaszcza byli misjonarze. W Domu Misyjnym odbywają się kilkudniowe rekolekcje zamknięte i spotkania dla różnych grup.
Dom Misyjny co roku przyjmuje setki osób, przyjeżdżających tutaj z całej Polski. Budynek posiada pokoje noclegowe z kompletnym wyposażeniem sanitarnym, jadalnię oraz sale wykładowe i projekcyjne. Do klasztoru przylega kilkuhektarowy park z wieloma pomnikami przyrody. Na terenie parku znajduje się mała „ptaszarnia”, w której można podziwiać kilka gatunków kolorowego ptactwa. Obok domu misyjnego znajduje się drukarnia księży werbistów, firma z 80-letnią tradycją poligraficzną.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.