Do najcenniejszych pamiątek po dawnych, pracowitych mieszkańcach Żuław i Doliny Wisły należą niewątpliwie cmentarze, które jak wiadomo są cennym źródłem wiedzy genealogicznej. Na terenie gminy możemy je odnaleźć m.in. w Bratwinie, Dolnej Grupie, Dragaczu, Górnej Grupie, Fletnowie, Michalu, Mniszku, Nowych Marzach, Polskim Stwolnie, Wiąskich Piaskach, Wielkim Lubieniu, Wielkim Stwolnie, Wielkim Zajączkowie. Ponadto w Dolnej grupie znajdował się Mennonicki Dom Modlitwy, a w Górnej Grupie kościół ewangelicki (oba obiekty nie istnieją). Nekropolie te kryją wiele form nagrobków, m.in. steli, cippusów, obelisków i kolumn. Najbardziej typowe wydają się dwustronnie zapisane stele. Z jednej strony wykuwano inskrypcję a z drugiej umieszczano sentencje lub wspomnienia pośmiertne. Są więc one bogatym źródłem wiedzy genealogicznej. Szczyty steli miały zwykle formę tympanonu wypełnionego płaskorzeźbami o bogatej symbolice mającej najczęściej charakter uniwersalny:
Liść akantu – nadaje nagrobkowi charakter „starożytny”, wywyższa i podkreśla rangę osoby zmarłej, symbolizuje zarówno drzewo życia jak i rajski ogród.
Anioły – unoszą duszę zmarłego do nieba.
Bluszcz – jako roślina wiecznie zielona i stale się odradzająca symbolizuje nieśmiertelność i odrodzenie w życiu wiecznym.
Czaszka – śmierć i doczesność grobu i nieuchronność losu.
Gołębica – wyobrażenie Ducha Świętego, z gałązką w dziobie symbol nadziei i ocalenia.
Granat – przez wielką ilość pestek symbolizuje bogactwo i obfitość, przez kolor soku – krew Chrystusa.
Gwiazda – niebo, zbawienie
Zgaszona pochodnia – zgasłe życie.
Klepsydra – czas i wieczność.
Korona – dostąpienie Królestwa Niebieskiego
Kotwica – zawsze w połączeniu z krzyżem – symbol mocnej wiary w Chrystusa.
Lilia – symbol czystości i niewinności.
Makówka – symbol snu wiecznego
Motyl – symbolizuje zarówno krótkie życie w wymiarze ziemskim jak i duszę zmarłego.
Rozmaryn – chwała osoby zmarłej.
Spirala – nieskończoność, wieczność, droga do Boga.
Wieniec – pochwała życia osoby zmarłej.
Gmerk – prosty znak osobisty i rodzinny, na nagrobkach umieszczany z inicjałami osoby zmarłej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.