Urząd Gminy
Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30 /wtorek 7.30 - 17.00/piątek 7.30 - 14.00
Telefony: (52) 33 249 69; 33 249 70; fax: (52) 33 249 74

Władze samorządowe

Wójt Gminy Dragacz
mgr Dorota Krezymon
 
Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Borolewski
 
Rada Gminy Dragacz - kadencja obecna - TUTAJ
 
Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014 - TUTAJ
Rada Gminy - kadencja 2006 - 2010 - TUTAJ

WÓJT - mgr Dorota Krezymon
przyjmowanie interesantów:
wtorek: godz. 8.00 - 16.00
pok. nr 6
wew. - 144

SEKRETARZ - Ewa Dłużyńska
przyjmowanie interesantów: w godz. pracy Urzędu Gminy
pok. nr 5;
wew. - 132
telefon komórkowy: 531-473-551
 
REFERAT  FINANSOWY
przyjmowanie interesantów: w godz. pracy Urzędy Gminy
Skarbnik - Lidia Piechocińska pok. nr 2; wew. - 143, telefon komórkowy: 531-474-135
Stanowisko ds. rachunkwości - Krystyna Klimek pok. nr 1; wew. - 149, telefon komórkowy: 531-474-464
Stanowisko ds. rachunkowości - Marta Henclik pok. nr 1; wew. - 137, telefon komórkowy: 531-474-179
Stanowisko ds. wymiaru podatku - Sylwia Milwicz-Rogacka pok. nr 3; wew. - 135, telefon komórkowy: 531-473-905
Stanowisko ds. poboru i windykacji - Wioleta Strysik pok. nr 3; wew. - 134, telefon komórkowy: 531-474-068
Stanowisko ds. obsługi kasowej - Jolanta Grabowska pok. nr 3; wew. - 164, telefon komórkowy: 531-474-340
 
REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO  I  POZYSKIWANIA  FUNDUSZY  EUROPEJSKICH (POK. NR 7 i 8)
przyjmowanie interesantów: w godz. pracy Urzędu Gminy
Kierownik Referatu - Zamówienia publiczne i inwestycje - Krystian Żłobiński pok. nr 7, wew. - 155, telefon komórkowy: 531-473-951
Ins. ds. pozyskiwania funduszy unijnych - Anna Ośko pok. nr 7wew. - 141, telefon komórkowy: 531-474-268
Stanowisko ds. ochrony środowiska i pożytku publicznego - Katarzyna Kaczmarek pok. nr 8, wew. - 136 telefon komórkowy: 531-474-163
Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej - Mirosław Zdanowicz pok. nr 8, wew. - 142, telefon komórkowy: 531-474-440
Stanowisko ds. funduszu sołeckiego oraz zamówień publicznych - Sebastian Sadowski pok. nr 7, wew. - 172telefon komórkowy: 531-474-945
 

URZĄD  STANU  CYWILNEGO (POK. NR 10)
przyjmowanie interesantów: w godz. pracy Urzędu Gminy
Kierownik - Karina Rzepka, wew. - 145, telefon komórkowy:  531-473-668


SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY

Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych - Marzenna Żłobińska pok. nr 4, wew. - 130, telefon komórkowy: 531-474-240
Stanowisko ds. obsługi Rady - Anita Sosnowska pok. nr 9; wew. - 139, telefon komórkowy: 531-474-307
Stanowisko ds. zagrożeń i obronnych oraz archiwistyki - Dawid Borowiak pok. nr  14; wew. - 153, telefon komórkowy: 531-474-308 
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Janusz Klimek pok. nr 12; wew. - 148, telefon komórkowy: 531-473-809
Stanowisko ds. gospodarki mieniem oraz rolnictwa i leśnictwa - Agnieszka Kowalska pok. nr 12; wew. - 150, telefon komórkowy: 531-473-671
Stanowisko ds. drogownictwa i melioracji - Andrzej Młynek pok. nr 12; wew. - 150, telefon komórkowy: 531-473-830

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw publicznych - Barbara Wiączek pok. nr 10; wew. - 146, telefon komórkowy: 531-474-082
Stanowisko ds. obsługi informatycznej - Mateusz Słowiński pok. nr 3; wew. - 162, telefon komórkowy: 531-473-595

Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Monika Pilarska pok. nr 9B, wew. 169, telefon komórkowy: 533-406-324

Stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za odpady oraz promocji i informacji publicznejKatarzyna Kilian pok. nr 9B; wew. - 171, tlefon komórkowy: 531-474-238

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Stawicka, kontakt: inspektor@cbi24.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.