Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolski projekt łączący osiem województw, którego celem jest utworzenie 1200-klilometrowgo szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. Pilotażową wersję projektu WTR wdrożono w województwie śląskim. Stworzono strategię rozwoju oraz system identyfikacji wizualnej wraz z logo. W ogólnopolską promocją projektu, w sposób szczególny jest zaangażowana Grażyna Staniszewska, która jako deputowana do Parlamentu Europejskiego organizowała „Rajdy Wisły”.

Wiślana Trasa Rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim została wytyczona przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego W konsultacjach dotyczących przebiegu brało udział 38 samorządów i 10 organizacji pozarządowych związanych z turystyką rowerową z całego województwa, w tym organizacje działające w ramach struktur Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


 

wiślana trasa rowerowa

 

Wiślana Trasa Rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim biegnie oboma brzegami Wisły, począwszy od granicy woj. mazowieckiego w okolicach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą, aż do granicy woj. pomorskiego w okolicach Grudziądza i Nowego.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.