Tablica na ścianie kościoła w Górnej Grupie
Po zapoznaniu się z opisem tablic udajemy się na cmentarz parafialny w odległości 200 m od kościoła gdzie znajduje się pomnik ku czci żołnierzy poległych w walkach w 1939 r.

tablica1

Miejsce pamięci.
W pobliżu wjazdu na autostradę w Nowych Marzach leży zagubiona leśna osada Mniszek. 73 lata temu hitlerowscy oprawcy na terenie eksploatowanej przed wojną żwirowni zlokalizowali miejsce masowej eksterminacji obywateli polskich z powiatów chełmińskiego, grudziądzkiego, bydgoskiego, starogardzkiego i świeckiego.

mniszek1

Innym miejscem straceń jest Grupa, miejscowość znana przed wojną z letniego poligonu wojskowego oraz z tego, że w 1921 roku słynni Hallerczycy, którzy wyzwoliwszy Pomorze nie otrzymali wiz wyjazdowych do krajów z których przyjechali i zostali internowani w Grupie, w barakach, bez wody, toalet, w podłych warunkach. Ponad 200 ludzi umiera, o tym informuje "Głos Pomorza" Wiktora Kulerskiego z 1922r.

grupa1

Zbiorowa mogiła w Grupie,
za szkołą w kierunku na Bojanowo

Wśród tych ludzi był ksiądz patriota, ksiądz proboszcz parafii w Górnej Grupie Bernard Burdyn, najpierw aresztowany i przewieziony do Świecia, a następnie przewieziony do koszar w Grupie, codziennie katowany, co potwierdzają świadkowie a później rozstrzelany w dawnej strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej za istniejącą mogiłą.

szgrupa

W miejscowości Michale znajduje się dom „Biała Karczma”.
Wiosną 1939 roku, w Michalu odbywa się największy w okresie międzywojennym Zjazd Ziomkostwa Niemieckiego na Pomorzu w tzw. "Białej Karczmie".
Na tragiczne skutki nie trzeba było długo czekać, albowiem Ci, którzy sprzeciwili się Niemcom podczas tego Zjazdu stali się pierwszymi ofiarami niemieckiego faszyzmu na tym terenie .Między innymi nastąpiły masowe aresztowania mieszkańców gminy Dragacz.

karczma1

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.