Ogłoszenie o spotkaniach

 

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2016 roku odbędą się 2 spotkania informacyjno-konsultacyjne poświęcone programowi „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 +”. Pierwsze z nich odbędzie się w świetlicy wiejskiej we Fletnowie o godz. 11:00, drugie w świetlicy wiejskiej w Grupie (osiedle cywilne) o godz. 13:00. Zapraszamy.


Informujemy również, że kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne odbędą się 27 grudnia 2016 roku. Pierwsze z nich odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Grupie (osiedle cywilne) o godz. 15:00, drugie w świetlicy wiejskiej we Fletnowie o godz. 17:00. Zapraszamy.


Podajemy również informację, że 20 grudnia 2016 roku odbędą się warsztaty merytoryczne dla przedstawicieli grup, inwestorów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt na nr tel. (52) 33 249 69 wew. 141.


Program „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 +” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Przygotowanie programów rewitalizacji” umowa nr UM-RR.052.1.146.2016 z dnia 28.09.2016 r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.