Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która posłuży jako źródło wiedzy na temat problemów jakie dotykają mieszkańców Grupy i Fletnowa. Dla tych obszarów planowany jest proces rewitalizacji. Ankiety można wydrukować i wypełnione dostarczyć Sołtysowi, pozostawić w sekretariacie lub pokoju nr 7 Urzędu Gminy, a także wysłać mailem na adres kasiakaczmarek@dragacz.pl

Załącznik:

Ankieta

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.