W wyniku podjęcia Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz" mieszkańcy mają możliwość uzyskania dofinansowania powyższego zadania.

Wymagane dokumenty oraz zasady przyznawania dotacji dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Dragacz


Uchwała: UCHWAŁA NR XVIII/177/17

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.