Jesteś narażony na dyskomfort zapachowydostarcz informacje o tym fakcie pod adres:


alarm-zapachowy@dragacz.pl

 

Zgłoszenia mogą być anonimowe – wystarczy, że podasz

nazwę miejscowości, której dotyczy

ALERT ZAPACHOWY

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.