SKŁAD OSOBOWY

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Imię i nazwisko Stanowisko
Anita Sosnowska Przewodnicząca Komisji 
Mieczysław Galanty Zastępca Przewodniczącej 
Grażyna Żurawska Członek 
Dorota Wejdebach Członek 
Teresa Maj Członek 
Monika Wolniak Członek 
Hanna Kozłowska Członek 
Katarzyna Młynek Członek 
Piotr Dubiela Członek 
Piotr Jandernal Członek 
Kamila Korona Członek 

 

 

Kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy

Urzędu Gminy w Dragaczu pod nr 52 33249 69 wew. 139

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.