Informuję, że do dnia 29 kwietnia 2018r. istnieje możliwość wglądu do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.Zgodnie z ustawą o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 ze zm.), jest to termin, do którego właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Plan ten będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Dragaczu, Dragacz 7A, pok. nr 12 i dostępny jest w godzinach pracy Urzędu, to jest:

 

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek 7.30-17.00

środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.