W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, proszę o pilne wypełnienie kwestionariusza dotyczącego braku możliwości zebrania plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych w drugiej połowie 2017r., z powodu dużej ilości opadów atmosferycznych. Dane te będą, poprzez Wojewodę, przedstawione Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu zobrazowania i oceny sytuacji w województwie.

Wypełnione kwestionariusze proszę składać do Urzędu Gminy w Dragaczu, Dragacz 7A, pok. nr 12.

Kwestionariusze można pobrać u Sołtysa i w Urzędzie Gminy w Dragaczu, pok. nr 12.

Godziny pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek 7.30-17.00

środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

UWAGA: kwestionariusze złożone po 26.01.2018r. nie będą uwzględniane.


Załączniki:

Kwestionariusz.odt

Kwestionariusz.pdf

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.