Zawiadamiam wszystkich mieszkańców, że w poniżej podanych terminach, na terenie gminy Dragacz będzie możliwość zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Szczepienie przeciw wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe - "Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,  anastępnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia." art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017, poz. 1855 ze zm.)

10.V.2018 r. - czwartek

godzina

7:30-7:45       Wiąskie Piaski     p. Kujawski Mirosław

7:50-8:15       Wielkie Stwolno   p. Sendyk Ewa (sołtys)

8:20-8:50       Bratwin               były PGR-koło sklepu 

8:55-9:25       Bratwin               świetlica wiejska

9:30-9:45       Michale              p. Woźniak Krzysztof

9:50-10:10     Michale              p. Rzepka Gabriela

10:15-10:45   Michale              p. Borolewska Anna (sołtys)

10:50-11:10   Michale              parking obok budynku Urzędu Gminy (koło garaży)

 

11.V.2018 r. - piątek

godzina

8:00-8:20      Wielkie Zajączkowo  p. Kochanowski Zygmunt (sołtys)

8:30-10:00    Wielki Lubień          świetlica wiejska

10:15-11:45  Dragacz                  świetlica wiejska

12:00-12:45  Fletnowo                 świetlica wiejska

13:00-13:20  Fletnowo                 sklep p. Starko

 

12.V.2018 r. - sobota

godzina

8:30-9:00     Grupa Plac Osiedle Cywilne koło sklepu

9:05-9:45     Grupa Plac Osiedle Wojskowe koło byłego kasyna

9:50-10:10   Górna Grupa przy budynku byłej Policji

10:15-11:15  Dolna Grupa świetlica wiejska

 

KOSZT SZCZEPIENIA 25 ZŁ ZA JEDNEGO PSA.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.