INFORMUJEMY, ŻE W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO FINANSOWANEGO PRZEZ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
PORADNIA RODZINNA - SPECJALISTYCZNA POMOC DLA RODZIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO 
URUCHAMIAMY POMOC PSYCHOLOGA I POMOC PRAWNIKA
 NAJBLIŻSZY DYŻUR PSYCHOLOGA, PANI IWONY NIKCZYŃSKIEJ BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIU 12.05.2018 R
W GODZINACH 8.00-10.00 W ŚWIECIU, PRZY ULICY SĄDOWEJ 6 - REJESTRACJA TEL. 538 817 000
      NAJBLIŻSZY DYŻUR PRAWNIKA, PANI ADRIANNY DUMA BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIU 24.05.2018 R.
W GODZINACH 14.00-16.00 W WĄBRZEŹNIE, PRZY ULICY 1 MAJA 46.
Z PRAWNIKIEM MOŻNA KONSULTOWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI OSOBIŚCIE W NASZYCH PUNKTACH LUB POD NUMEREM TELEFONU 660 221 547.
Z POMOCY MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCY MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 W PRZYPADKU PRAWNIKA ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIAMI  (USTAW: O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII)

POMOC JEST BEZPŁATNA

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.