PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

 

Od dnia 19 września 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) – tylko w formie pożyczki,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia

wniosku o dofinansowanie.

Program będzie realizowany w latach 2018 - 2029.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu: www.wfosigw.torun.pl. oraz w Urzędzie Gminy Dragacz, pokój nr 8, tel. 52 33 249 69 wew. 136.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.