Zaprasza się mieszkańców , instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze do złożenia uwag i propozycji do projektu dokumentu pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz na lata 2021-2030.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Dragacz w ciągu najbliższych lat. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania bardziej szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 6.11-12.11.2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie w siedzibie GOPS oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gops@dragacz.pl


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DRAGACZ NA LATA 2021 - 2030

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.