III sesja Rady Gminy Dragacz - 27.01.2015

III sesja Rady Gminy Dragacz kadencji 2014-2018 w dniu 27.01.2015 Tematy sesji: 1. Ocena działalności i profilaktyki działania Policji na terenie gminy. 2. Sprawozdanie z działalności Związku Wałowego w Dragaczu oraz informacja o działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie utrzymania i konserwacji wału przeciwpowodziowego jak i regulacji urządzeń melioracji podstawowej. 3. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, na ja

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.