II sesja Rady Gminy Dragacz - 9.12.2014

II sesja Rady Gminy Dragacz kadencji 2014-2018 w dniu 9.12.2014 Tematy sesji: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Dragacz. 3. Zamknięcie obrad Sesji.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.