• Czytaj więcej

  17.01.2018

  Inkubator Przedsiębiorczości

 • Czytaj więcej

  11.01.2018

  HARMONOGRAM FERII

 • 10.01.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza

  Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZENIE WZÓR OFERTY WZÓR SPRAWOZDANIA WZÓR UMOWY
 • 10.01.2018

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

  LISTA KANDYATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ W wyniku przeprowazongo otwarcia ofert na stanowisko: konserwator sieci wodociągowej inormuję, że dokumenty złożyły następujące osoby: Pan Mariusz Stryszak zam. Grupa Pan Marcin Mgłosiek zam. Dolna Grupa Pan Andrzej - Leon Wysocki zam. Górna Grupa Pan Adrian Biernat zam. Grudziądz Pan Michał Maj zam. Grudziądz
 • 10.01.2018

  Informacja - Radca Prawny

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu styczniu 2018 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 03 stycznia (środa) w godz. od 10:00 do 11:00 10 stycznia (środa) w godz. od 12:00 do 13:00 17 stycznia (środa) w godz. od 12:00 do 13:00 23 stycznia (wtork) w godz. od 12:00 do 13:00
 • 10.01.2018

  Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A). Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku...
 • 05.01.2018

  Informacja

  Informuję, że od dnia 4 stycznia 2018 r. rozpoczął pracę punkt konsultacyjno-terapeutyczny w budynku Urzędu Gminy w Dragaczu w Sali posiedzeń (pokój nr 11), w pierwszy i drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 (po godzinach pracy Urzędu Gminy). W punkcie konsultacyjnym będzie miał dyżur specjalista psychoterapii uzależnień i mediator rodzinny. Serdecznie zapraszamy osoby chcące wyjść z uzależnienia oraz rodziny osób uzależnionych, bądź objętych Niebieską Kartą. Porady terapeuty dla mieszkańców Gminy...
 • 29.12.2017

  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

  Życzenia Noworoczne Marszałka Województwa: LINK
 • 29.12.2017

  INFORMACJA - GODZINY OTWARCIA KASY 29.12.2017

  Informujemy, że w dniu 29.12.2017 kasa Urzędy Gminy czynna będzie w godzinach 7:30-10:30. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 • 28.12.2017

  NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODADÓW

  Nowy harmonogram dostępny jest również w zakładce "DLA MIESZKAŃCA">"NIEZBĘDNIK">"GOSPODARKA ODPADAMI">"HARMONOGRAM" Wiąskie Piaski, Nowe Marzy, Mniszek, Stare Marzy, Fletnowo: Harmonogram Bratwin, Polskie Stwolno, Wielkie Stwolno, Michale: Harmonogram Dragacz, Wielkie Zajączkowo, Wielki Lubień: Harmonogram Grupa Osiedle Harmonogram Dolna Grupa, Góna Grupa, Grupa Harmonogram
 • 28.12.2017

  Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą. O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie. W takim...
 • 28.12.2017

  Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA). W przypadku, gdy lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej (e-ZLA), ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS. Tak więc ubezpieczony...
 • Życzenia

  22.12.2017

  Wesołych Świąt

 • 20.12.2017

  Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych...
 • 19.12.2017

  INFORMACJA

  Informuję, że dzień 02 stycznia 2018 roku (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Dragaczu w zamian za dzień 06 stycznia 2018 roku (Trzech Króli) Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 • 14.12.2017

  Własna działalność - bezzwrotna dotacja

  Jeśli chcesz zdobyć środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej, to właśnie nadarza się ku temu okazja. Możesz otrzymać bezzwrotną dotację (ok. 22600 zł.), pomostowe wsparcie finansowe (ok. 1300 zł co miesiąc przez 6 lub nawet 12 miesięcy) oraz wsparcie szkoleniowo doradcze. Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych. Realizowane są one w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
 • 07.12.2017

  Informacja - Radca Prawny

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu grudnia 2017 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 15 grudnia (piątek) w godz. od 11:00 do 12:00 22 grudnia (piątek) w godz. od 10:00 do 11:00
 • 01.12.2017

  Informacja

  Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.979 zł 00 gr, 130% tego wynagrodzenia,...
 • Czytaj więcej

  29.11.2017

  1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż 1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by...
 • 28.11.2017

  Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa

  Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz...
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.