• 21.09.2018

  Mammobus - 27 września 2018

  Szanowni Państwo, Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc w zorganizowaniu badań mammograficznych dla mieszkanek gminy Dragacz w dniu: 27 września 2018 – czwartek (8-17) obok Urzędu Gminy, Dragacz 7A. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we...
 • Czytaj więcej

  20.09.2018

  Pielgrzymka na Jasną Górę - 22 września

 • 19.09.2018

  Radca Prawny - 25 Wrzesień

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu wrześniu 2018 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 25 września (wtorek) w godz. od 09:30
 • 13.09.2018

  Pomoc suszowa dla rolników poszkodowanych w 2018 roku

  Pomoc suszowa - uprawy rolne Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo...
 • 12.09.2018

  Radca Prawny - 19 Wrzesień

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu wrześniu 2018 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 19 września (czwartek) w godz. od 09:00
 • 04.09.2018

  Ogólnopolska akcja ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”

  Ogólnopolska akcja ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” została objęta Patronatem honorowym - Krajowego Duszpasterza Kierowców. Informacja o akcji dołączona została do ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodzony był 25 lipca i umieszczona na stronie głównej Duszpasterstwa Kierowców. http://www.duszpasterstwokierowcow.pl/?pl_patronat-honorowy,173 Ogólnopolska akcja społeczna ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na...
 • 04.09.2018

  Radca Prawny - Wrzesień

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu wrześniu 2018 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 13 września (czwartek) w godz. od 11:00 do 12:00
 • 03.09.2018

  Zaproszenie na seminarium

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy sp.k. mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone zabezpieczaniu interesów podmiotów zawierających umowy w obrocie międzynarodowym, p.n. „Handlujesz z zagranicą? Zadbaj o swoje interesy! – czyli, jak być bezpiecznym w obrocie międzynarodowym.” TERMIN: 11 września 2018 r., w godz. 9.30-13.15 MIEJSCE: Urząd...
 • Czytaj więcej

  03.09.2018

  Bezpłatne badania mammograficzne

 • 03.09.2018

  KRUS - Wyższa renta socjalna

  Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty. Zgodnie z tą ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. Renta socjalna przysługuje osobie...
 • 03.09.2018

  KRUS - Nowe kwoty przychodu

  Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr, 130% tego wynagrodzenia,...
 • Czytaj więcej

  30.08.2018

  DOŻYNKI GMINNE

 • 29.08.2018

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021. 1. Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 , zostały przeprowadzone w terminie od 22 sierpnia 2018r. do 27 sierpnia 2018r. 2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej http://gm-dragacz.rbip.mojregion.info . 3. Uwagi należało zgłaszać...
 • 22.08.2018

  Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021

  Gmina Dragacz zaprasza do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Program wykonano zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Program sporządzany jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca...
 • Czytaj więcej

  17.08.2018

  Bezpłatne badanie wzroku

 • 14.08.2018

  Radca Prawny - SIERPIEŃ

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu sierpniu 2018 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom w dniach: 23 sierpnia (czwartek) w godz. od 13:00 do 14:00 31 sierpnia (piątek) w godz. od 08:00 do 09:00
 • 13.08.2018

  Kurenda dot. wałęsających się psów, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

  Szanowni Mieszkańcy ! Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy, dotyczące wałęsających się psów, które powodują poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci wzywam do bezwzględnego trzymania psów na terenie zamkniętych posesji. Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia i wykluczające dostęp osób trzecich. Niestosowanie się do w/w postanowień spowoduje...
 • 10.08.2018

  INFORMACJA

  Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek i Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr inż. Agnieszka Kłopotek zapraszają mieszkańców na dyżur, który odbędzie się 20 sierpnia br. (tj. poniedziałek) w godz. 11.45 – 13.15 w Urzędzie Gminy w Dragaczu.
 • 07.08.2018

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  We wrześniu 2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych 08.09 - Grupa os. wojskowe, Grupa os. cywilne, Mniszek 15.09 - Dolna Grupa, Górna Grupa, Stare Marzy, Nowe Marzy, Fletnowo 22.09 - Michale, Dragacz. Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo 29.09 - Bratwin, Polskie Stwolno, Wielkie Stwolno, Wiąskie Piaski
 • 06.08.2018

  Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

  Szanowni Państwo, rozpoczynają się pierwsze Turystyczne Mistrzostwa Blogerów! Każde z województw ma swojego reprezentanta, wybranego przez Kapitułę konkursu przy Polskiej Organizacji Turystycznej. O "Konstelacjach dobrych miejsc" opowiada na swoim blogu - www.loswiaheros.pl - Alicja Rapsiewicz. Gorąco zachęcamy do towarzyszenia jej w podróży po zakaMARKACH Kujaw i Pomorza oraz do udostępniania konkursowych postów. C zasu jest niewiele dlatego Alicja odwiedzi zaledwie kilka miejsc. Postawiła na te mało...
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.