• 25.03.2019

  Radca Prawny - marzec 2019 roku

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu marcu 2019 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom Gminy Dragacz w dniach: 27 marca (środa) w godz. od 08:00 do 09:00
 • 22.03.2019

  TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

  W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 64 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15...
 • 21.03.2019

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się...
 • 19.03.2019

  ZAMKNIĘCIE DROGI W BRATWINIE

  W najbliższy czwartek, piątek, poniedziałek i wtorek (21 III - 22 III, 25 III - 26 III) w związku z prowadzonymi pracami droga powiatowa w Bratwinie zostanie zamknięta dla ruchu w godzinach od 8.00 do16.00. Pracownicy służb specjalnych będą kierowali na objazdy, ale prosimy o niekorzystanie z drogi w tym czasie. Od początku marca ruszył remont drogi powiatowej w Bratwinie. Prace będą przebiegały trzyetapowo. W pierwszej kolejności zostały poszerzone pobocza i zostanie wylana pierwsza warstwa asfaltu. Następnie brukarze wykonają chodniki,...
 • 18.03.2019

  KRUS - nowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie...
 • Czytaj więcej

  15.03.2019

  BEZPŁATNE spotkanie NCBR dla Firm - 28 marca 2019

 • 14.03.2019

  Karta Dużej Rodziny

  Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dragaczu pokój nr 4.
 • Czytaj więcej

  12.03.2019

  Rozkład jazdy

  Rozkład ważny od poniedziałku 18 marca 2019r.
 • 11.03.2019

  Radca Prawny - marzec 2019 roku

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu marcu 2019 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom Gminy Dragacz w dniach: 22 marca (piątek) w godz. od 09:00 do 10:00
 • Czytaj więcej

  11.03.2019

  22 marca - Światowy Dzień Wody

  Ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych podczasKonferencji Szczyt Ziemi (UNCED)w Rio de Janeiro w Brazylii, ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z...
 • 06.03.2019

  Radca Prawny - marzec 2019 roku

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu marcu 2019 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom Gminy Dragacz w dniach: 15 marca (piątek) w godz. od 08:00 do 09:00
 • 06.03.2019

  Sesja Rady Gminy Dragacz

  V sesja Rady Gminy Dragacz dostępna również bezpośrednio na portalu youtube.com LINK Początek sesji o godzinie 11:00 dnia 06.03.2019
 • 04.03.2019

  LOZ - Lista odmian zalecanych do uprawy

  Lista odmian zalecanych: PLIK
 • 04.03.2019

  Terminarz zebrań wiejskich

  TERMINARZ
 • 04.03.2019

  Radca Prawny - marzec 2019 roku

  Informuję, że Radca Prawny Urzędu Gminy w Dragaczu w miesiącu marcu 2019 roku porad prawnych udzielać będzie mieszkańcom Gminy Dragacz w dniach: 04 marca (poniedziałek) w godz. od 08:30 do 09:30
 • Czytaj więcej

  28.02.2019

  Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Dragacz

 • 28.02.2019

  Sesja Rady Gminy Dragacz

  III sesja Rady Gminy Dragacz dostępna również bezpośrednio na portalu youtube.com LINK Początek sesji o godzinie 10:00 dnia 28.02.2019
 • 26.02.2019

  Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

  Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat. Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci...
 • 26.02.2019

  Nowe kwoty przychodu

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 marca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr. Nowe kwoty...
 • 21.02.2019

  Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86%). Waloryzacja...
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.