1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

 (link otworzy duże zdjęcie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż 1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest czerwona kokardka - nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS.

Jest to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Obchody te są okazją do głębszego zainteresowania się problematyką HIV/AIDS.

Jednocześnie uprzejmie informuję iż, Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przygotowało kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Kampania pod hasłem „Mam czas rozmawiać”(#mamczasrozmawiac) powstała, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Grupą docelową są osoby w różnym wieku i ich rodziny. Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zatem to właśnie w rodzinie powinna się rozpoczynać edukacja w tym obszarze. Kampania ma na celu przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas – bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy płeć.

Dniem kulminacyjnym kampanii będzie 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS.

Opublikowano: 29 listopada 2017 09:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 73

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.