Wójt Gminy Dragacz ogłasza

 Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

 UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY

Opublikowano: 10 stycznia 2018 15:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 100

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.