Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021

Gmina Dragacz zaprasza do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 +. Program wykonano zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Program sporządzany jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” Urzędu Gminy Dragacz pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 16 kwietnia do 18 kwietnia 2018 roku.
Po upływie terminu konsultacji, pracownik Urzędu Gminy przygotuje zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, które z kolei trafią do Wójta Gminy w celu ich zaopiniowania. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej zakładka „Realizacja zadań publicznych”.

Opublikowano: 16 kwietnia 2018 13:49

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz [61 KB]

Gminny Program Rewitalizacji [4.27 MB]

Wyświetleń: 65

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.