Odbiór ostatniego odcinka zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego w Bratwinie

W dniu wczorajszym odbył się uroczysty odbiór ostatniego odcinka zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego w Bratwinie. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Sejmiku Kujawsko - Pomorskiego Dariusz Kurzawa, dyrektor RZGW w Gdańsku Aleksandra Bodnar, starosta powiatu świeckiego Franciszek Koszowski i prezes firmy Transpol Lider Sp. z o. o. z Inowrocławia, która była wykonawcą inwestycji. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za realizację inwestycji, która w znaczący sposób podniosła poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, a jej zakończenie jest także warunkiem modernizacji ostatniego odcinka drogi powiatowej.

screenshot_3.jpg

screenshot_4.jpg

Opublikowano: 27 kwietnia 2018 13:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 114

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.