OGŁOSZENIE

W okresie od 29 maja do 5 czerwca 2018 r., na terenie Gminy Jeżewo oraz Gminy Dragacz planowane są ratownicze zabiegi samolotowe w drzewostanach sosnowych objętych gradacją brudnicy mniszki.

Na czas trwania zabiegu będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Wszystkie drogi wjazdowe na teren pola zabiegowego będą trwale oznakowane tablicami informacyjnymi.

Zabieg będzie wykonywany przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha. Okres karencji w przypadku zbioru roślin runa leśnego wynosi 24 godziny.

Opublikowano: 29 maja 2018 08:36

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

mapa_sytuacyjna_brudnica_mniszka.pdf [2.61 MB]

Wyświetleń: 53

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.