Kurenda dot. wałęsających się psów, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Szanowni Mieszkańcy !

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy, dotyczące wałęsających się psów, które powodują poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci wzywam do bezwzględnego trzymania psów na terenie zamkniętych posesji.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia i wykluczające dostęp osób trzecich.

Niestosowanie się do w/w postanowień spowoduje odpowiedzialność w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie wykroczeń (art. 77 – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych).

Zgłoszenia od mieszkańców o wałęsających się psach, pracownik Urząd Gminy będzie przekazywał Policji i do schroniska.

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel poniesie wszelkie koszty wyłapania, przewiezienia oraz opieki weterynaryjnej.

Liczę na zrozumienie i rozsądek wszystkich właścicieli psów, aby nie dopuścić do tragedii, o których często słyszymy.

Wójt Gminy
Dorota Krezymon

Opublikowano: 13 sierpnia 2018 13:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 82

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.