Droga Michale - Górna Grupa

 (link otworzy duże zdjęcie)

5 listopada 2018 r. Firma DROBUD z Wąbrzeźna rozpoczęła roboty drogowe związane z  Przebudową drogi gminnej nr 0537003 Michale -  Górna Grupa – II etap o długości 1,265 km. Na realizację Inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie  ze środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 144 tys. zł. Wartość całej inwestycji nie przekroczy kwoty 1.012.000,00 zł. Zakres inwestycji jest kontynuacją zrealizowanego w 2017 roku I etapu przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej przy wale w Michalu do mostu na rzece Mątawa. Droga została zaprojektowana w technologii bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej grubości 8 cm.  Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada tego roku.

Opublikowano: 08 listopada 2018 09:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 112

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.