Przypominamy

Przypominamy, że mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Dragaczu, u sołtysa lub na rachunek bankowy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

Osoby, które nie dokonały wpłaty prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności, co pozwoli uniknąć konieczności obciążenia kosztami upomnienia, wynoszącymi obecnie 11,60 zł oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności przez Urząd Skarbowy.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– odpady segregowane – 14,50 zł – miesięcznie od osoby
– odpady zmieszane – 24,50 zł – miesięcznie od osoby

Prosimy o uregulowanie należności !!!

Opublikowano: 08 lutego 2019 11:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 78

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.