OGŁOSZENIE - Michale

Wójt Gminy Dragacz

 

zaprasza wszystkich uprawnionych mieszkańców sołectwa Michale do udziału w wiejskim zebraniu w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Michale.

Zebranie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w m. Michale.

 

W przypadku braku wymaganej frekwencji tj.: co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa - II termin ustala się na 0,5 godz. później bez względu na ilość obecnych uprawnionych mieszkańców.

Wójt Gminy proponuje następujący porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania.

2. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie zebrania.

Opublikowano: 15 kwietnia 2019 15:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 208

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.