Wakacje ze Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”

Od dnia 8 do 12 oraz 16, 17 i 18 lipca 2019 roku dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego i pozyskanych sponsorów przyznanej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Dragacz będą odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Przyroda pachnąca latem i czystym powietrzem”.

W ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach plastycznych, ekologicznych, sportowych i w jednodniowej wycieczce.

Zajęcia prowadzić będą wolontariusze, którym pomagać będą sołtysi, rodzice, koła gospodyń wiejskich i rady sołeckie.

W ramach zajęć uczestnicy zapewnioną będą mięli opiekę, wyżywienie, spotkania z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim dobrą zabawę.

Opublikowano: 08 lipca 2019 13:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wakacje_ze_stowarzyszeniem.doc [43.5 KB]

Wyświetleń: 127

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.