KURENDA !

Szanowni mieszkańcy!

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych !!!

 

Od stycznia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

(Uchwała Nr XII/124/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 r.).

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy oświadczą, że posiadają kompostownik przydomowy i będą w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, zostaną zwolnieni w części z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

odpady komunalne – zmiana nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz


43 8168 0007 0008 0217 2000 0033

(tytułem: Imię i Nazwisko, adres nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ….)

 

Przekaż   dalej   !!!  -   nie   pozbawiaj   sąsiada  informacji

Opublikowano: 10 stycznia 2020 09:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

kurenda.pdf [73.14 KB]

Wyświetleń: 196

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.