DOFINANSOWANIE UNIJNE DO FOTOWOLTAIKI

MOŻEMY POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE UNIJNE DO FOTOWOLTAIKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DRAGACZ.
DO 14 LUTEGO CZEKAMY NA DEKLARACJE ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW!

W związku z możliwością przystąpienia do konkursu na pozyskanie dofinansowania unijnego na montaż fotowoltaiki i innych OZE Urząd Gminy zwraca się do Mieszkańców z propozycją rozważenia udziału w konkursie.

Zgodnie z zasadami konkursu wniosek składa, w imieniu indywidualnych Mieszkańców Gmina Dragacz. Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do projektu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości ok. 50% netto wydanej kwoty.

Dla przykładu, w ostatnim takim zrealizowanym w 2019 r. wspólnie z Mieszkańcami projekcie, przy montażu paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5-6 KW (przy średnim zużyciu prądu powinno to zaspokoić 100% zapotrzebowania na prąd jednego gospodarstwa domowego) koszt wynosił ok. 35 000 zł. Z tej kwoty Unia pokrywała wydatki w wysokości 50% netto.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie deklaracji w dniach od 5 do 14 lutego w Urzędzie Gminy, w pokoju nr.8, u p. inspektor Anny Ośko. Deklarację i oświadczenie o przetwarzaniu danych zamieszczam poniżej. Realizacja projektu nastąpi prawdopodobnie wiosną 2021 r. (termin zależny od Urzędu Marszałkowskiego i procedur unijnych).

Warunkiem udziału Mieszkańców w projekcie jest:

  • posiadanie tytułu własności do budynków położonych na terenie gminy (z wyłączeniem budynków przeznaczonych pod działalność),
  • dysponowanie środkami finansowymi na pokrycie kosztów udziału własnego (50% kosztów + 8% VAT),
  • spełnienie warunków technicznych (np. odpowiednie naświetlenie dachu, możliwość montażu paneli, posiadanie wolnej powierzchni działki pod montaż paneli, bądź innego zabudowania spełniającego kryteria odpowiedniego naświetlenia itp.),
  • ostatecznie podpisanie umowy o udziale w projekcie bez możliwości rezygnacji (rezygnacja 1 osoby oznacza upadek projektu

Opublikowano: 05 lutego 2020 10:33

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Deklaracja [153.29 KB]

Wyświetleń: 223

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.