DO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DOLNA GRUPA, FLETNOWO

Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego i zaleceniami służb sanitarnych oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy przez pracowników ZUK.

W związku z zaistniałą sytuacją Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy:

W DNIACH 25.05.2020r. - 29.05.2020r. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA)

W GODZINACH 8.00 - 15.00

za pośrednictwem:

  • drogi elektronicznej, skrzynka e-mail: zukdragacz@dragacz.pl

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 535 773 162

W przypadku nie podania aktualnego stanu wodomierza rozliczenie nastąpi na podstawie średniodobowego zużycia z ostatniego okresu rozliczeniowego lub na podstawie zużytej ilości w analogicznym okresie roku ubiegłego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w odrębnych przepisach.

Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówkach bankowych lub na poczcie. Dane do przelewu:

Zakład Usług Komunalnych

Dragacz 7A

86-134 Dragacz

Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz

16 8168 0007 0006 5865 2000 0001

Opublikowano: 22 maja 2020 13:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 23

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.