• 09.01.2020

  Konkurs 1/2020

  Protokół Komisji Konkursowej z rozpatrzenia konkursu nr 1/2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • 19.12.2019

  Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

  Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. zawiadamia się, że dnia 16 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorskie wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 49)2019, znak: WIR.II.746.1.44.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku
 • 17.12.2019

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 • 26.11.2019

  Informacja

  Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz
 • 08.11.2019

  ZUK - Informacja

  Informacja o wyniku postępowania - zapytanie ofertowe INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 • 04.11.2019

  Zarządzenie Nr 74/19

  Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Dolnej Grupie do oddania w dzierżawę
 • 31.10.2019

  ZUK - ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej macie całkowitej 3,5 tony
 • Czytaj więcej

  18.10.2019

  Zarządzenie Nr 67/2019

 • Czytaj więcej

  15.10.2019

  ZUK - OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

 • Czytaj więcej

  11.10.2019

  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 • 07.10.2019

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 1. Konsultacje projektu Programu współpracy
 • 07.10.2019

  Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone

  Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. W konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa.
 • 04.10.2019

  Informacja - ZUK

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy konserwator W wyniku przeprowadzonej proced
 • 20.09.2019

  OGŁOSZENIE - Zakład Usług Komunalnych

  LISTA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR: OGŁOSZENIE
 • 30.08.2019

  Zarządzenie Nr 55/2019

  Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 55/2019
 • 23.08.2019

  OGŁOSZENIE ZUK O NABORZE

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR
 • Czytaj więcej

  15.07.2019

  Obwieszczenie Komisji Okgręgowej Nr 94 w Dragaczu

 • 28.03.2019

  Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

  PROTOKÓŁ Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: Wioleta Strysik – przewodnicząca, Lidia Piechocińska – członek, Janusz Klimek – członek, Tadeusz Ponikowski – członek, Ryszard Arentewicz – członek, w celu oceny i rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2019 w zakresie działalno
 • 28.03.2019

  Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

  PROTOKÓŁ Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: Wioleta Strysik - przewodnicząca Lidia Piechocińska – członek Janusz Klimek - członek Tadeusz Ponikowski - członek Ryszard Arentewicz - członek
 • 28.02.2019

  Otwarty konkurs ofert nr 3/2019

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.