• 10.01.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza

  Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZENIE WZÓR OFERTY WZÓR SPRAWOZDANIA WZÓR UMOWY
 • 10.01.2018

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

  LISTA KANDYATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ W wyniku przeprowazongo otwarcia ofert na stanowisko: konserwator sieci wodociągowej inormuję, że dokumenty złożyły następujące osoby: Pan Mariusz Stryszak zam. Grupa Pan Marcin Mgłosiek zam. Dolna Grupa Pan Andrzej - Leon Wysocki zam. Górna Grupa Pan Adrian Biernat zam. Grudziądz Pan Michał Maj zam. Grudziądz
 • 08.11.2017

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ Informacja o stanowisku pracy: 1. Miejsce pracy: teren Gminy Dragacz. 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat. 3. Charakter pracy: nadzór i obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Grupie, naprawy sieci wodociągowej, odczyty i wymiany wodomierzy. Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo: polskie. 2. Umiejętność naprawy sieci wodociągowej i wymiany wodomierzy. 3. Posiadanie prawo jazdy (kat. B). 4. Gotowość używania...
 • 01.06.2017

  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU

  OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU. OGŁOSZENIE ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY DRAGACZ Z DNIA 31 MAJA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU. ZARZĄDZENIE
 • 10.04.2017

  Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkola

  Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dragaczu. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michalu. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.
 • 09.04.2017

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU. W wyniku przeprowadzonego przeglądu ofert na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Dragaczu informuję, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 24 marca 2017 roku spełniają następujące osoby: 1. Pani Monika Kaczmarek zam. Grupa 2. Pani Monika Maron zam. Świecie nad Osą 3. Pani Paulina Malinowska...
 • 28.03.2017

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu o naborze na stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU
 • 17.03.2017

  Informacja - ZUK

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy: konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: konserwator sieci wodociagowo – kanalizacyjnej informuję, że na w/w stanowisko wybrany został: Pan Marcin Grabowski zam. Dolna Grupa
 • 16.03.2017

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu

  Lista kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o naborze wolne stanowisko pracy: konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej W wyniku przeprowadzonego przeglądu ofert na stanowisko: konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej informuję, że wymagania spełniają następujące osoby: 1. Pan Filip Leonard Antkowski zam. Bąkowo 2. Pan Mateusz Piotrowski zam. Górna Grupa 3. Pan Marcin Grabowski zam. Dolna Grupa 4. Pan Andrzej Leon Wysocki zam. Górna Grupa
 • 14.03.2017

  GAZYFIKACJA GMINY DRAGACZ

  SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE GAZYFIKACJI GMINY DRAGACZ W dniu 14 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Doroty Krezymon z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa – dyrektorem Zakładu w Bydgoszczy Panem Sebastianem Latanowiczem i kierownikiem Działu Obsługi Klienta Piotrem Czerniejewskim. Podczas spotkania obie strony wyraziły chęć podjęcia działań zmierzających do gazyfikacji terenu Gminy Dragacz. Ustalono konieczność zorganizowania zebrań z mieszkańcami, podczas których omówiona...
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.