• 06.07.2018

  Zarządzenie Nr 36/2018

  Zarządzenie Wójta Gminy Dragacz w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • 12.06.2018

  Rozstrzygnięcie konkursu nr 2/2018

  Dokument do pobrania: Rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • 12.06.2018

  Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/2018

  Dokument do pobrania: Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • 22.05.2018

  OGŁOSZENIE

  Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie reprezentowana przez Dyrektora Teresę Maj zawiadamia, iż w związku z planowanym remontem przychodni od 4 czerwca 2018 r. do 17 września 2018 r. Pacjenci będą mieli zapewnioną ciągłą opiekę medyczną na niezmienionym poziomie w Filii naszej przychodni w Grupie przy ul. Szarych Szeregów 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz dwa razy w tygodniu tj. we wtorek i czwartek 8:00 do 12:00 w Przychodni w Dolnej Grupie przy ul Akacjowej 1. Poradnia Lekarza...
 • 15.05.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 15.05.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 16.02.2018

  Ogłoszenie ZUK

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowej W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko konserwator sieci wodociągowej informuję, że na w/w stanowisko wybrany został: Pan Michał Maj zam. Grudziądz
 • 08.02.2018

  Protokół

  Dnia 5 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: Katarzyna Kaczmarek - przewodnicząca Lidia Piechocińska – członek Katarzyna Kilian - członek Janusz Klimek - członek Maria Lewandowska – członek Krystyna Chełmowska - członek w celu oceny i rozpatrzenia konkursu nr 1/2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęły trzy oferty złożone przez: Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa, ul. Świecka 8,86-134 Dragacz, Klub...
 • Czytaj więcej

  24.01.2018

  ZUK - Ogłoszenie

 • 10.01.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza

  Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZENIE WZÓR OFERTY WZÓR SPRAWOZDANIA WZÓR UMOWY
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.