• 15.05.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 15.05.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 16.02.2018

  Ogłoszenie ZUK

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowej W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko konserwator sieci wodociągowej informuję, że na w/w stanowisko wybrany został: Pan Michał Maj zam. Grudziądz
 • 08.02.2018

  Protokół

  Dnia 5 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: Katarzyna Kaczmarek - przewodnicząca Lidia Piechocińska – członek Katarzyna Kilian - członek Janusz Klimek - członek Maria Lewandowska – członek Krystyna Chełmowska - członek w celu oceny i rozpatrzenia konkursu nr 1/2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęły trzy oferty złożone przez: Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa, ul. Świecka 8,86-134 Dragacz, Klub...
 • Czytaj więcej

  24.01.2018

  ZUK - Ogłoszenie

 • 10.01.2018

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza

  Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZENIE WZÓR OFERTY WZÓR SPRAWOZDANIA WZÓR UMOWY
 • 10.01.2018

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

  LISTA KANDYATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ W wyniku przeprowazongo otwarcia ofert na stanowisko: konserwator sieci wodociągowej inormuję, że dokumenty złożyły następujące osoby: Pan Mariusz Stryszak zam. Grupa Pan Marcin Mgłosiek zam. Dolna Grupa Pan Andrzej - Leon Wysocki zam. Górna Grupa Pan Adrian Biernat zam. Grudziądz Pan Michał Maj zam. Grudziądz
 • 08.11.2017

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

  OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ Informacja o stanowisku pracy: 1. Miejsce pracy: teren Gminy Dragacz. 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat. 3. Charakter pracy: nadzór i obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Grupie, naprawy sieci wodociągowej, odczyty i wymiany wodomierzy. Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo: polskie. 2. Umiejętność naprawy sieci wodociągowej i wymiany wodomierzy. 3. Posiadanie prawo jazdy (kat. B). 4. Gotowość używania...
 • 01.06.2017

  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU

  OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU. OGŁOSZENIE ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY DRAGACZ Z DNIA 31 MAJA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU. ZARZĄDZENIE
 • 10.04.2017

  Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkola

  Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dragaczu. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michalu. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.