• 28.02.2019

  Otwarty konkurs ofert nr 3/2019

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 28.02.2019

  Otwarty konkurs ofert nr 2/2019

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DRAGACZ
 • 04.02.2019

  Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na sport 2019

  PROTOKÓŁ Dnia 30 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: Katarzyna Kaczmarek - przewodnicząca Katarzyna Kilian - członek Janusz Klimek - członek Maria Lewandowska – członek Krystyna Chełmowska - członek w celu oceny i rozpatrzenia konkursu nr 1/2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęły trzy oferty złożone przez: Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa, ul. Świecka 8,86-134 Dragacz, Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ, ul....
 • 04.01.2019

  Konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu

  Wójt Gminy Dragacz ogłasza Na podstawie art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZNIE WZÓR OFERTY WZÓR UMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA
 • 21.12.2018

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowej
 • 21.12.2018

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych

  Informacja o ilości złożonych ofert oraz o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracy: konserwator sieci wodociągowej
 • 27.11.2018

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych

  Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu o naborze na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowej. Ogłoszenie
 • 26.11.2018

  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

  UCHWAŁA NR 1/2/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klinknij poniżej: UCHWAŁA NR 1/2/18
 • 26.11.2018

  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy

  UCHWAŁA NR 1/1/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klinknij poniżej: UCHWAŁA NR 1/1/18
 • 20.11.2018

  INFORMACJA - ZUK

  Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.