OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

 LISTA KANDYATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY:

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ


W wyniku przeprowazongo otwarcia ofert na stanowisko: konserwator sieci wodociągowej inormuję, że dokumenty złożyły następujące osoby:

  • Pan Mariusz Stryszak zam. Grupa
  • Pan Marcin Mgłosiek zam. Dolna Grupa
  • Pan Andrzej - Leon Wysocki zam. Górna Grupa
  • Pan Adrian Biernat zam. Grudziądz
  • Pan Michał Maj zam. Grudziądz


Opublikowano: 10 stycznia 2018 12:25

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

ZUK [761.61 KB]

Wyświetleń: 144

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.