Protokół

 

Dnia 5 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Katarzyna Kaczmarek - przewodnicząca

  2. Lidia Piechocińska – członek

  3. Katarzyna Kilian - członek

  4. Janusz Klimek - członek

  5. Maria Lewandowska – członek

  6. Krystyna Chełmowska - członek

w celu oceny i rozpatrzenia konkursu nr 1/2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęły trzy oferty złożone przez:

  1. Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa, ul. Świecka 8,86-134 Dragacz,

  2. Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ, ul. Tartaczna 6, 86-134 Dragacz,

  3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz, Górna Grupa, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz

Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do 31 stycznia 2018 roku do godz. 15.00. Oferty złożone przez Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa, Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz spełniają wymogi formalne.

Oferty zostały pozytywnie rozpatrzone i przedstawione Wójtowi do akceptacji. Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa ma organizację zajęć sportowych i rozgrywek piłki nożnej dla dzieci otrzymało dotację w wysokości 7 225,00 zł, Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz na organizację zajęć sportowych i rozgrywek – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby, szachy, lekkoatletyka – dzieci, młodzież, seniorzy otrzymało dotację w wysokości 47 750,00 zł.

Zatwierdzenie ofert jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

Opublikowano: 08 lutego 2018 13:43

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

protokol_z_rostrzygniecia_sport.pdf [46.69 KB]

Wyświetleń: 183

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.