Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

PROTOKÓŁ

Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej   w składzie:

  1. Wioleta Strysik - przewodnicząca
  2. Lidia Piechocińska – członek
  3. Janusz Klimek - członek
  4. Tadeusz Ponikowski - członek
  5. Ryszard Arentewicz - członek

w celu oceny i rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina”.  

Oferta została pozytywnie rozpatrzona i przedstawiona Wójtowi do akceptacji. Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” na organizację wycieczki do parku linowego do Rulewa przyznano dotację  w wysokości 5.000,00 zł. 

Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania  i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

Opublikowano: 28 marca 2019 16:28

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

rozstrzygniecie_konkursu_w_zakresie_turystyki_i_krajoznawstwa.doc [28 KB]

Wyświetleń: 115

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.