Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PROTOKÓŁ

Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Wioleta Strysik – przewodnicząca,
  2. Lidia Piechocińska – członek,
  3. Janusz Klimek – członek,
  4. Tadeusz Ponikowski – członek,
  5. Ryszard Arentewicz – członek,

w celu oceny i rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” w  Górnej Grupie.  

Oferta została pozytywnie rozpatrzona i przedstawiona Wójtowi do akceptacji. Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” na organizację projektu pn. „Festyn integracyjny”  przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł.

Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

Opublikowano: 28 marca 2019 16:33

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

rozstrzygniecie_konkursu_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.doc [28 KB]

Wyświetleń: 121

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.