Informacja - ZUK

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy konserwator

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: konserwator informuję, że na w/w stanowisko wybrany został Pan Dawid Kowalski zam. Michale.

Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą wiedzą specjalistyczną w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku pracy.

W związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Rafał Kozak

Opublikowano: 04 października 2019 12:40

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 107

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.