Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

1. Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zostały przeprowadzone w terminie od 13 września do 4 października 2019 roku.

2. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej www.bip.dragacz.pl ( zakładka „Konsultacje społeczne”).

3. Uwagi należało zgłaszać na „formularzu konsultacji” Urzędu Gminy Dragacz pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem.

4. W konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa.

Opublikowano: 07 października 2019 14:01

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Sprawozdanie [38.44 KB]

Wyświetleń: 123

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.