Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminy, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie.

Program zostanie podany pod obrady Rady Gminy Dragacz.


Opublikowano: 07 października 2019 14:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 98

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.