Konkurs 1/2020

Protokół Komisji Konkursowej z rozpatrzenia konkursu nr 1/2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Dnia 9 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Katarzyna Kaczmarek – przewodnicząca

  2. Monika Kaczmarek – członek

  3. Katarzyna Kilian – członek

  4. Maria Lewandowska – członek

  5. Krystyna Chełmowska - członek

w celu oceny i rozpatrzenia konkursu nr 1/2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynęły cztery oferty złożone przez:

  1. Stowarzyszenie „OLIMP”, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz,

  2. Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa, Górna Grupa, ul. Świecka 16, 86-134 Dragacz,

  3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz, Górna Grupa, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz,

  4. Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ, ul. Tartaczna 6, 86-134 Dragacz.

Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do 7 stycznia 2020 roku do godz. 15.00. Oferty złożone przez Stowarzyszenie „OLIMP”, Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz oraz Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ spełniają wymogi formalne.

Oferty zostały pozytywnie rozpatrzone i przedstawione Wójtowi do akceptacji. Stowarzyszenie „OLIMP” na organizację zajęć sportowych i rozgrywek piłki nożnej dla dzieci otrzymało dotację w wysokości 7 465,00 zł, Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa na szkolenie dzieci i młodzieży otrzymało dotację w wysokości 5 000,00 zł, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz na organizację zajęć sportowych i rozgrywek – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka – dzieci, młodzież, seniorzy otrzymało dotację w wysokości 51 100,00zł, Klub Sportowy UŁANI DRAGACZ na organizację zajęć piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych otrzymało dotację w wysokości 26 400,00 zł.

Zatwierdzenie ofert jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

Opublikowano: 09 stycznia 2020 15:23

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Protokół [62.02 KB]

Wyświetleń: 126

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.